top of page

התנדבות

עמותת באר שובע מאמינה כי המתנדבים של העמותה הם לב הארגון. לכן העמותה משקיעה משאבים רבים בשימור ופיתוח המתנדבים, ועושה מאמצים רבים כדי לספק למתנדבים תחושת קהילה ושייכות גם מעבר לשעות ההתנדבות.
היום בעמותת באר שובע ישנם מעל 100 מתנדבים.

למה דווקא אצלנו?

עמותת באר שובע מאמינה כי המתנדבים של העמותה הם לב הארגון. לכן העמותה משקיעה משאבים רבים בשימור ופיתוח המתנדבים, ועושה מאמצים רבים כדי לספק למתנדבים תחושת קהילה ושייכות גם מעבר לשעות ההתנדבות. היום בעמותת באר שובע ישנם מעל 100 מתנדבים.

מסלול התנדבות קבוצות

ניתן להתנדב בבאר שובע במגוון של פעילויות, חד פעמיות או ארוכות טווח אנו רואים חשיבות עצומה בהתנבות בקהילה ופותחים את שעירנו לכל מתנדב שבוחר לקחת חלק בפעילות שלנו.

מסלול התנדבות אישי

ניתן להתנדב בבאר שובע במגוון של פעילויות, חד פעמיות או ארוכות טווח אנו רואים חשיבות עצומה בהתנבות בקהילה ופותחים את שעירנו לכל מתנדב שבוחר לקחת חלק בפעילות שלנו.

bottom of page