top of page
נשים רוקמות חלום

על בסיס הצלחת התכניות הקודמות שלנו עם נשים, פיתחנו את 'נשים רוקמות חלום': יוזמה חדשה ומלאת חיים שמטרתה לשלב נשים מקהילות באר שבע, בעיקר בקרב הציבור הערבי-ישראלי, עם האוכלוסייה היהודית-ישראלית.

בקורס אנחנו משלבים בין המודל המוכח של אג'יק להעצמה כלכלית לנשים יחד עם הניסיון שלנו בבאר שובע בתכניות מסוג זה וההתמחות של 'המעגל' בהכשרה ליציאה לעבודה.
 הקורס מיועד לנשים המתמודדות עם קשיים מבחינה כלכלית וחברתית, ובמקביל בונה גשרים בין אוכלוסיות שונות בישראל.

bottom of page