top of page
האתגרים שלנו

על פי דו"ח ה- OECD לשנת 2018, בישראל הפער הגבוה ביותר בהכנסה הפנויה בין המדינות החברות בו.

פער כלכלי זה בולט במיוחד בבאר שבע, שעדיין מתמודדת עם הבעיות החברתיות שמלוות את הפריפרייה הדרומית כבר עשרות שנים. 

בעוד עלויות החיים גדלו באופן משמעותי ברחבי המדינה, הנתונים שמסר משרד העבודה בחודש יולי 2018 מראים שיעורי אבטלה גבוהים בעיר וששליש מהתושבים העובדים כיום אינם מרוויחים אפילו את שכר המינימום.

בנוסף, מחקר שנערך לאחרונה מציין ששיעורי העוני בישראל הן למשפחות והן לילדים הן הגבוהות ביותר בקרב המדינות המפותחות, שישנה עלייה משמעותית באלו שסווגו כ' עובדים עניים ', ושהעוני עולה בקרב משפחות חד - הוריות.

עוד צוין במחקר כי הפער בין המינים הולך וגדל בישראל, מה שמוביל לשיעורים גבוהים יותר של נשים החיות בעוני.

בבאר שובע אנו רואים כיצד המגמות הכליליות האלו משפיעות על חיי היומיום של האוכלוסיות הפגיעות בישראל, ואנחנו כאן כדי לעזור להן לענות על אחד מהצרכים הבסיסיים ביותר של האדם, שלעיתים לא נענה, הצורך במזון.

דו"ח מאייר על עוני בישראל 2018

OECD על מצבה הכלכלי של ישראל

מרכז טאוב: עוני ואי שווין בישראל

bottom of page