top of page
נמ"ש- נשים מובילות שינוי

 "נמ"ש: נשים מובילות שינוי" היא תכנית בה משתתפות נשים שסבלו מחוסר ביטחון תזונתי. האתגרים הכלכליים שלהן היו לעתים קרובות כרוכים בבידוד חברתי ושנים של תחושת כליאה במעגל העוני. כתוצאה ישירה של התמיכה שקיבלו באמצעות נמ"ש, המשתתפות הפכו לעובדות מרוויחות, למדו כיצד לממש את הזכויות שלהן, ובנו רשת של סיוע הדדי כדי לחזק אחת את השניה במהלך המעבר מתלות ל עצמאות.

נשות נמ"ש הצליחו להתגבר על הפסיביות וחוסר האונים שהוטלו עליהן בשוליים. הם החלו לסייע לאחרים במגוון אמצעים: הפעלת תוכניות חברתיות חדשות בבאר שובע, השתתפות בפורום הלאומי למאבק בעוני, ואף השתתפות בכנס הבינלאומי לעוני בכנסת בו הייתה להזן הזדמנות לספר את סיפורן לחברי ועדת הכנסת.

bottom of page