top of page
ערב סרט

 "ערב סרט" הוא פרויקט מיוחד במינו המתרחש במבנה המסעדה הקהילתית שלנו.
במסגרת הפרויקט, פעם בחודש מוקרן סרט הנוגע בנושאים חברתיים שונים, ולאחריו נשארים הצופים לדיון קבוצתי בנושאים אלו. ההקרנות מושכות צופים מרחבי הספקטרום החברתי של באר שבע, ומעודדות אינטראקציות חברתיות ודיונים אינטלקטואליים בין תושבים שבמקרים אחרים לא היה להם כל סיכוי להתחבר זה לזה.

bottom of page