top of page
המרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי נותן תשומת לב מיוחדת למטרה העיקרית שלנו - תמיכה בתושבי העיר המוחלשים והפגיעים יותר. 

המרכז הוקם על מנת למלא את הצורך במסגרת חברתית בריאה לאלו המתמודדים עם חיים בשולי החברה. המרכז חשוב במיוחד לאור הבידוד החברתי שחווים אלו החיים בחוסר ביטחון תזונתי. 

אנו מעודדים את תושבי באר שבע המגיעים מרקעים חברתיים-כלכליים שונים לקחת חלק במרכז קהילתי. פעילות המרכז מתמקדת בתזונה נכונה, בבריאות הנפש, בפיתוח הקהילה ובפעילות חברתית.

bottom of page